Seminarium

Eolus har genom åren ordnat seminarium där vi samlas för att diskutera vindkraft, miljö och förnybar energi. Seminarierna har hållits i Hässleholm och varit kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade.

Här kan du ta del av några talare från de senaste årens seminarier.

Mikael Odenberg Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Markku Rummukainen Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Kikki Kleiven Eolus Seminarium 2019 Hässleholm

Mattias Goldmann Eolus Seminarium 2019 Hässleholm

Tomas Kåberger Eolus Seminarium 2018 Hässleholm

Maria Wetterstrand Eolus Seminarium 2016 Hässleholm

Svante Axelsson - Eolus Seminarium 2015 Hässleholm