Seminarium

Eolus har genom åren ordnat seminarium där vi samlas för att diskutera vindkraft, miljö och förnybar energi. Seminarierna har hållits i Hässleholm och varit kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade.

Här kan du ta del av föredragen från seminariet den 25 januari 2020.

Mikael Odenberg Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Markku Rummukainen Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Martina Rosenberg Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Jonas Eklind Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Mia Bodin Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Marcus Landelin Eolus Seminarium 2020 Hässleholm

Per Witalisson - Eolus Seminarium 2020 Hässleholm