Seminarium

Eolus ordnar varje år ett vindkraftsseminarium. Seminariet hålls i Hässleholm i samband med bolagsstämman i januari och är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade. Huvudfokus ligger på vindkraft men även miljö och förnybar energi i bred bemärkelse behandlas. Utöver intressanta föredragshållare medverkar ett antal utställare med koppling till vindkraftsbranschen under seminariedagen vilket ger ytterligare möjligheter till spännande samtal och faktainsamling.

Seminariet lockar varje år omkring 300 personer och har blivit något av en institution i vindkraftssammanhang med möjlighet att träffa olika branschföreträdare samt andra vindkraftsintresserade. Genom att klicka på länkarna i vänsterfältet går det att se filmer från tidigare seminarier.