Pionjärer i ständig utveckling

Eolus ser tillbaka på trettio år av utveckling. Men allra mest tittar och tänker vi framåt. Verksamhetens fyra ben är vindkraftsanläggningar på land och till havs, solkraft och energilagring. Framgångsreceptet? Attraktiva investeringsobjekt, kompetens och engagemang.

Vindkraft

Vindkraft på land och till havs spelar en viktig roll i samhällets omställning till förnybar elproduktion. Eolus är vindkraftspionjären som sedan starten 1990 varit delaktig i etableringen av mer än 660 vindkraftverk och idag är en av Nordens främsta projektörer av vindkraftsanläggningar.

Solkraft

Solkraft har stor potential och spelar en allt större roll i omställningen av energisystemet. Vindkraft och solkraft kompletterar varandra på ett bra sätt och Eolus tar med sig över 30 års erfarenhet inom förnybar energi när vi utvecklar våra solprojekt.

Energilagring

Energilagring kommer att spela en allt större roll i elsystemet. För Eolus så är projektering och uppförande av olika lagringstekniker en naturlig del i bolagets utveckling och erbjudande till marknaden. Vi är inte bundna till någon särskild teknik utan är flexibla utifrån marknadsförutsättningarna. 

Aktiekurs
Eolus Vind B
87,40 SEK
+/- -1,05 SEK
+/-% -1,19 %

Rapporter

Här hittar du delårsrapporter, bokslut, verksamhetsberättelse, hållbarhets- och årsredovisning för de senaste verksamhetsåren.

Finansiell kalender

Kalender för Eolus rapporter, publiceringar, stämmor och andra viktiga händelser.

Eolus-aktien

Eolus börsnoterades 2015 och är sedan 1 januari 2020 noterat på Nasdaq Stockholm MId Cap. Följ aktiens utveckling i realtid.