Pionjäranda, kompetens och affärssinne har tagit oss långt

Attraktiva och konkurrenskraftiga investeringar i förnybar energiproduktion för investerare som vill göra skillnad.

Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande vindkraftprojektörer. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Bolaget erbjuder såväl lokala som internationella investerare, attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. 

Framtidsfokus

Det var inte många andra som såg vindens potential som elproducent 1990 när Eolus bildades och genast tog rollen som vindkraftpionjär. Vi har fortsatt att tänka framåt och bolaget växer i takt med omvärldens efterfrågan på förnybar energi för en hållbar framtid. Vi har byggt, och bygger, Eolus med kunskap och engagemang och en stark vilja att göra skillnad. Vi befinner oss i en kraftigt expansiv fas och satsar extra hårt på att berätta om möjligheterna att driva förändring och utvecklas som medarbetare hos oss. Vi behöver helt enkelt knyta till oss fler med rätt kompetens och drivkrafter för att kunna fortsätta vår framåtrörelse – etablera Eolus på nya marknader och inom fler tekniker.

Eolusfakta

Affärsidé

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Vision

Eolus vision är att vara den mest lönsamma aktören inom förnybar energi och en attraktiv samarbetspartner i omställningen till ett hållbart samhälle.

Värdegrund

Ansvar

Vi tar ansvar för en omställning till ett hållbart samhälle. Vi uppträder ansvarsfullt i våra kontakter mot myndigheter, närboende, kunder och aktieägare.

Resultat
Vi uppvisar en positiv resultaträkning och en stark balansräkning. Vidare strävar vi efter att våra anläggningar skall vara en god investering för våra kunder och även en god affär för berörda markägare.

Delaktighet

Vi eftersträvar dialog och lyhördhet med de intressenter som berörs av våra projekt och erbjuder investerare möjligheter inom förnyelsebar energi.

Förtroende

Genom ett konsekvent agerande avseende ansvar, delaktighet och resultat skall vi åtnjuta ett högt förtroende hos aktieägare, kunder, banker, myndigheter, markägare och allmänhet.

Filmen om Eolus 1990-2020