Pionjäranda, kompetens och affärssinne har tagit oss långt

Attraktiva och konkurrenskraftiga investeringar i förnybar energiproduktion för investerare som vill göra skillnad.

Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer av förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Bolaget erbjuder såväl lokala som internationella investerare, attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. 

Framtidsfokus

Det var inte många andra som såg vindens potential som elproducent 1990 när Eolus bildades och genast tog rollen som vindkraftpionjär. Vi har fortsatt att tänka framåt och bolaget växer i takt med omvärldens efterfrågan på förnybar energi för en hållbar framtid. Vi har byggt, och bygger, Eolus med kunskap och engagemang och en stark vilja att göra skillnad. Vi befinner oss i en kraftigt expansiv fas och satsar extra hårt på att berätta om möjligheterna att driva förändring och utvecklas som medarbetare hos oss. Vi behöver helt enkelt knyta till oss fler med rätt kompetens och drivkrafter för att kunna fortsätta vår framåtrörelse – etablera Eolus på nya marknader och inom fler tekniker.

Eolusfakta

Affärsidé

Att skapa värde i varje steg av utveckling, byggnation och drift av förnybara energilösningar och därmed

möjliggöra hållbara investeringar för både lokala och internationella partners.

Vision

Att möjliggöra en förnybar framtid där

alla kan leva ett rikt och hållbart liv.

Core Values

Eolus_Act_Now_with_the_Future_in_Mind

Act Today with the Future in Mind

The transition to a sustainable society is our responsibility. We make sustainable and ethical decisions with the future in mind.

Eolus_Go_for_Excellent_Results

Go for Excellent Results

We are professional in our work, flexible in our approach, and focused on achieving excellent results.
Eolus_Be_Kind_and_Caring

Be Kind and Caring

We value building healthy relationships in a welcoming environment and see kindness as a superpower.

Eolus_Stay_Brave_and_Hungry

Stay Brave and Hungry

We are eager to learn, ready to change, willing to empower, and hungry to create value.