Solnedgång i bergigt landskap

Vår verksamhet: förnybar elproduktion utan begränsningar

Eolus verksamhet inom vindkraft, solkraft och energilagring sträcker sig från projektering och utveckling till drift och förvaltning av nyckelfärdiga anläggningar.

Bolaget startade som en vindkraftsprojektör redan 1990. Den samlade erfarenheten har vi tagit med oss när vi breddat vårt teknikinnehåll till att omfatta mer än bara landbaserad vindkraft i Sverige. Eolus bedriver verksamhet i flera olika länder och inom olika tekniker för att främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Vår strategi går ut på att fokusera på projekt som har goda förutsättningar att realiseras oavsett teknik eller marknad, och utveckla dem med högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Målet? Att erbjuda de slutliga investerarna anläggningar som ger lägsta kostnaden per producerad MWh över anläggningens livslängd.

Teknikneutrala för flexibilitet och bästa möjliga förutsättningar

Bolagets huvudidé är att projektera och uppföra anläggningar för förnybar energi och energilagring. Vilken teknik som ska användas styrs av plats och rådande marknadsförutsättningar. Merparten av våra projekt realiseras genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar men det förekommer också att projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter för tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling. Det händer även att Eolus förvärvar projekt under utveckling eller bolag. Vi erbjuder fullständiga drift- och förvaltningstjänster för ett bekymmersfritt ägande av anläggningar för förnybar energi eller energilagring – uppförda av oss på Eolus eller av andra aktörer.

 

I dagsläget har Eolus verksamhet i Norden, Baltikum, Polen och USA. Insteget på den polska marknaden skedde så sent som i början av 2021. 

"Eolus ska utveckla och erbjuda kunder attraktiva anläggningar inom förnybar elproduktion och energilagring. Vilken teknik eller mix av tekniker som är bäst varierar över tiden och mellan olika marknader."