Vindkraftverk till havs

Tuulia

Eolus undersöker förutsättningarna för att bygga en vindkraftspark till havs i Bottniska viken utanför Satakunta, cirka 30 kilometer från kusten. Den planerade vindkraftparken ligger i Finlands ekonomiska zon.

Projektinformation

Den totala kapaciteten för den planerade vindkraftsparken blir 1 500 MW, vilket skulle ge ett årligt tillskott på cirka 6,5 till 7 TWh förnybar el till det finska elnätet. Utredningsmrådet förvindkraftsparken  är 670 km2 stort. 75–100 vindkraftverk med en maxhöjd på 330 meter planeras att installeras i området.

 

I framtiden beräknas elförbrukningen öka i takt med att samhällets funktioner elektrifieras. Flera betydande och energikrävande industriverksamheter finns i Satakunta, t.ex. ett internationellt viktigt kluster för produktion och vidareförädling av metaller. 

För frågor kring projektet kontakta:

Anu Vaahtera

Project manager