Drift och förvaltning

Vill du ha ett bekymmersfritt ägande? Ett ägande där produktionen maximeras och där tryggheten för din investering sätts i främsta rummet. Då ska du använda dig av Eolus koncept för fullständiga drift- och förvaltningstjänster.

Eolus Vinds drift- och förvaltningstjänster kategoriseras i: Ekonomisk administrationTekniska tjänster samt Arbetsmiljö, miljö, hälsa och säkerhet. Tillsammans utgör de ett komplett erbjudande som hjälper ägare av vindkraftanläggningar att driva dem på ett mer professionellt sätt.

Tre skäl att välja Eolus drift- och förvaltningstjänster

1. Du får en personlig kontaktperson hos Eolus för alla ärenden som berör din vindkraftsanläggning.
2. Vi avlämnar månadsrapporter som tydligt beskriver din anläggning och dess prestanda.
3. Vi har kunskap och erfarenhet att medverka till att göra din investering framgångsrik.

Effektivitet och trygghet

Eolus erbjuder kompletta drift- och förvaltningstjänster för vindkraftsägare. Oavsett om din anläggning består av ett vindkraftverk eller flera så kan Eolus hjälpa dig att få ett bekymmersfritt ägande. Ett ägande där produktionen maximeras och där tryggheten för din investering sätts i främsta rummet.

Erfarenhet och kapacitet

Eolus har lång erfarenhet av att sköta allt som behövs för ett framgångsrikt ägande av vindkraftsanläggningar. Sedan starten 1990 har Eolus etablerat över 500 vindkraftverk hittills och vi förvaltar en egen portfölj av vindkraft såväl som vindkraftsanläggningar åt andra aktörer. Det rör sig om alltifrån enskilda vindkraftverk till större parker. Bland våra internationella uppdragsgivare finns Munich Re, ewz, Aquila Capital och KGAL.

Vi erbjuder vindkraftsägare möjlighet att välja hela eller delar av vårt tjänsteutbud. Du kan läsa mer om omfattning och möjligheter i vår broschyr.

Eolus erbjuder också konsultering inom etablering av vindkraft. Exempel på konsulttjänster är upphandling, projektledning, vindvärderingar, ljudanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vill du veta mera eller diskutera kring din anläggning? Kontakta Johan Larsson. Johan nås på 0703-90 90 50 eller johan.larsson@eolusvind.com

Film om Eolus drift- och förvaltningstjänster

Eolus Operations brochure – English

Driftbroschyr – svenska