Solnedgång i bergigt landskap

Drift och förvaltning på Eolus vis: Bekymmersfritt med maxad vinst

Har du en driftsatt anläggning inom sol, vind eller lagring? Eller planer på att investera i vindkraft, solkraft eller energilagring? Där det en god idé att låta oss på Eolus ta hand om drift och förvaltning.

Vårt kompletta koncept för drift och förvaltning ger ett bekymmersfritt ägande av anläggningar, oavsett storlek, där produktionen maximeras och tryggheten för din investering sätts i främsta rummet. Oavsett anläggningens storlek.


Eolus erbjuder ägare av vindkraftsanläggningar ett tjänstepaket för drift och förvaltning för att maximera avkastningen från anläggningarna över tid. I paketet finns tjänster inom tre kategorier: Ekonomisk administration, Tekniska tjänster samt Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Med en professionell hantering av allt som rör driften – övervakning, kontroll, uppföljning, administration och kontakt med vald serviceleverantör – håller vi anläggningens tillgänglighet hög och minimerar driftstoppen. I dagsläget är våra drift- och förvaltningstjänster utformade för vindkraftsanläggningar men när Eolus etablerar anläggningar för förnybar elproduktion med andra tekniker och anläggningar för energilagring, planerar vi att erbjuda motsvarande tjänster för dem.

En kompetent partner

Vår drivkraft är att du som kund ska se Eolus som en partner som gör allt för att maximera tillgängligheten och minimera driftskostnaderna över anläggningens livslängd. Samtidigt tar vi hand om all annan praktisk och administrativ hantering. Sedan Eolus grundandes 1990 har vi etablerat mer än 660 vindkraftverk och förvaltar en växande portfölj av anläggningar i olika storlekar – från enskilda verk till större parker – på uppdrag av bland annat Munich Re, ewz, Aquila Capital, KGAL och Cubico Sustainable Investments. Genom åren har vi byggt upp en omfattande kompetens för drift och administration av vindkraftsanläggningar som vi är stolta att kunna erbjuda våra kunder genom segmentet drift och förvaltning. Navet i kompetenscentret är dotterbolaget Eolus Wind Power Management där kunskapen fungerar konsultativt, externt mot kunder och leverantörer av vindkraftverk, men också internt inom organisationen under projekterings- och uppförandefaserna.

Tre skäl att skaffa Eolus drift- och förvaltningstjänster

Kompetens och trygghet

Stor kunskap, lång erfarenhet och en personlig kontaktperson för alla ärenden som rör din anläggning.

Tydlighet och kontroll

Månadsrapporter som tydligt beskriver din anläggning och dess prestanda.

Maximerad vinst till låg insats

Professionell hantering betyder få driftstopp och optimal produktion. 

Hela paketet: Mer om våra tjänster

Eolus erbjuder alltså en helhetslösning – ett komplett tjänstepaket för drift och förvaltning men som kund hos oss har du möjlighet att köpa de delar du behöver. Vi erbjuder teknisk drift och all administration av en anläggning – delar som eldriftansvar, arbetsmiljöansvar, hantering av frågor rörande REMIT, löpande bokföring, årsbokslut och hantering av försäkringar. Eolus är kontaktperson i relationer med exempelvis aktuell leverantör av anläggningen, myndigheter och försäkringsbolag. Våra medarbetare kontrollerar och övervakar anläggningen via bolagets driftcentral, följer upp planerad och oplanerad service, genomför löpande besök på plats, gör inspektioner av anläggningen och ser till att villkor och krav från myndigheter uppfylls.

Tjänsterna inom drift och förvaltning erbjuds på samtliga marknader där bolaget är verksamt.

Jourkontakt

Driftavdelningen