Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG. 357900 2012869 2370769 9,5% 559187 15,3%
HANS-GÖRAN STENNERT, DIREKT OCH GENOM KAPITALFÖRSÄKRING 380100 518984 899084 3,6% 431998 11,8%
ÅKE JOHANSSON 194720 567200 761920 3,1% 251440 6,9%
HANS JOHANSSON OCH BORGUNDA BYGGHANDEL, GENOM BOLAG 169520 58455 227975 0,9% 175366 4,8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 1431552 1431552 5,7% 143155 3,9%
JOHAN MARKENSTEN 0 808080 808080 3,2% 80808 2,2%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 500 646416 646916 2,6% 65142 1,8%
INGVAR SVANTESSON 43750 200175 243925 1% 63768 1,7%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 0 481643 481643 1,9% 48164 1,3%
ELEMENTA 0 393239 393239 1,6% 39324 1,1%
Delsumma 1146490 7118613 8265103 33,2% 1858352 50,9%
Övriga 139135 16525317 16664452 66,8% 1791667 49,1%
Totalt registrerade aktier 1285625 23643930 24929555 100% 3650019 100%

*Uppdaterad per 2018-02-28.

Storleksklasser

Storleksklasser

 

Antal aktier

Andel av kapital i procent

 Antal ägare

Andel ägare i procent

1-500

 

678 324

2,7

5 001

67,9

501-1 000

 

656 473

2,6

787

10,7

1 001-5 000

 

2 575 655

10,3

1 081

14,7

5 001-10 000

 

1 687 009

6,8

226

3,1

10 001-15 000

 

812 196

3,3

64

0,9

15 001-20 000

 

805 364

3,2

45

0,6

20 001-

 

17 691 979

71,0

157

2,1

Totalt

 

24 907 000

100,0

7 361

100,0

*Uppdaterad per 2018-03-29.