Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG. 357900 2012869 2370769 9,5% 559187 15,3%
HANS-GÖRAN STENNERT, DIREKT OCH GENOM KAPITALFÖRSÄKRING 380100 518984 899084 3,6% 431998 11,8%
ÅKE JOHANSSON 194720 567200 761920 3,1% 251440 6,9%
HANS JOHANSSON OCH BORGUNDA BYGGHANDEL, GENOM BOLAG 169520 58455 227975 0,9% 175366 4,8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 1579451 1579451 6,3% 157945 4,3%
JOHAN MARKENSTEN 0 808080 808080 3,2% 80808 2,2%
INGVAR SVANTESSON 43750 200175 243925 1% 63768 1,7%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 500 552901 553401 2,2% 55790 1,5%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 0 447943 447943 1,8% 44794 1,2%
ADLERBERTSKA FORSKNINGSSTIFTELSEN 0 350000 350000 1,4% 35000 1%
Delsumma 1146490 7096058 8242548 33,1% 1856096 50,9%
Övriga 139135 16525317 16664452 66,9% 1791667 49,1%
Totalt registrerade aktier 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Uppdaterad per 2017-08-31

Storleksklasser

Storleksklasser

 

Antal aktier

Andel av kapital i procent

 Antal ägare

Andel ägare i procent

1-500

 

599 682

2,4

4 006

62,9

501-1 000

 

665 240

2,7

784

12,3

1 001-5 000

 

2 594 644

10,4

1 073

16,9

5 001-10 000

 

1 777 878

7,1

237

3,7

10 001-15 000

 

798 228

3,2

63

1,0

15 001-20 000

 

791 032

3,2

44

0,7

20 001-

 

17 680 296

71,0

158

2,5

Totalt

 

24 907 000

100,0

6 365

100,0

*Uppdaterad per 2017-08-31.