Vindkraftspark i solnedgång

Stor-Skälsjön

Eolus Vind AB (Eolus) tillsammans med Hydro Rein etablerar just nu Stor-Skälsjön vindkraftspark i Sundsvall och Timrå kommuner. Vindkraftsparken är belägen strax utanför Slättmon. Vindkraftsparken består av 42 stycken vindkraftverk från Siemens-Gamesa. Vindkraftverken har en total höjd om cirka 200 m och en rotordiameter om 170m. Den uppskattade produktionen från parken uppgår till cirka 800 GWh och energin kommer att köpas av Hydro. Den största delen av marken i projektområdet ägs av SCA.

 

Under 2022 genomförde Svevia arbeten med avverkning samt byggnation av vägar, kranplatser, fundament och internt elnät. Under 2023 installerar Siemens-Gamesa vindkraftverken och vindkraftsparken beräknas att vara i drift under slutet av 2023. 

Karta över området

Översiktlig tidplan

Kontaktuppgifter

Erik Nilsson

Projektledare

Carl Lundberg

Ass. Projektledare