Vindkraftspark i solnedgång

Stor-Skälsjön

Eolus Vind AB (Eolus) tillsammans med Hydro Rein etablerar just nu Stor-Skälsjön vindkraftspark i Sundsvall och Timrå kommuner. Vindkraftsparken är belägen strax utanför Slättmon. Vindkraftsparken består av 42 stycken vindkraftverk från Siemens-Gamesa. Vindkraftverken har en total höjd om cirka 200 m och en rotordiameter om 170m. Den uppskattade produktionen från parken uppgår till cirka 800 GWh och energin kommer att köpas av Hydro. Den största delen av marken i projektområdet ägs av SCA.  

 

Under 2022 kommer Svevia genomföra arbeten med avverkning samt byggnation av vägar, kranplatser, fundament och internt elnät. Under 2023 kommer Siemens-Gamesa att installera vindkraftverken och vindkraftsparken beräknas att vara i drift under slutet av 2023. Nedan finns en tidplan över etableringen samt aktuell info om kommande aktiviteter och händelser i området. 

Karta över området

Översiktlig tidplan

Aktuellt just (april):

  • Under april kommer arbetena med avverkning och byggnation av vägar och kranplatser att fortsätta i delområdena Stor-Fuskberget, Skälaberget och Björnåsen. 
  • Arbeten kommer att påbörjas i den sista delen av parken (Granåsen) under april. 
  • Sprängningar kommer att ske under kommande månader. De första sprängningarna skedde under mars. 

Kontaktuppgifter

Erik Nilsson

Projektledare

Carl Lundberg

Ass. Projektledare