Projekt under etablering

Över tid har Eolus olika antal projekt under etablering. Det är naturligt att antalet anläggningar under uppförande varierar över tid utifrån anläggningarnas storlek, marknad och färdigställandetid.

I sammanställningen nedan redovisas de projekt som är under etablering samt status för dessa. Uppdateringar sker i samband med rapporter och sammanställningar återfinns också i delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Projekt under etablering den 30 september 2022

 LokaliseringTeknikEffekt,
MW
Beräknad
produktion, GWh
Planerad
driftsättning
Färdig-
ställandegrad
ØyfjelletVefsn,
Norge, NO4
Landbaserad vindkraft4001 300202290 %
Stor-SkälsjönSundsvall och Timrå,
Sverige SE2
Landbaserad vindkraft260800202322 %
Skallberget/UtterbergetAvesta,
Sverige SE3
Landbaserad vindkraft7420820230%
TjärnäsHedemora,
Sverige SE3
Landbaserad vindkraft256520230%
RosenskogFalköping,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft185520230%
TimmeleUlricehamn,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft82320230%
Summa7862 451

 * Avser 100% av effekten i Stor-Skälsjön