Projekt under etablering

Över tid har Eolus olika antal projekt under etablering. Det är naturligt att antalet anläggningar under uppförande varierar över tid utifrån anläggningarnas storlek, marknad och färdigställandetid.

I sammanställningen nedan redovisas de projekt som är under etablering samt status för dessa. Uppdateringar sker i samband med rapporter och sammanställningar återfinns också i delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Projekt under etablering den 31 mars 2023

LokaliseringTeknikEffekt,
MW
Beräknad
produktion, GWh
Planerad
driftsättning
Färdig-
ställandegrad
Stor-SkälsjönSundsvall och Timrå,
Sverige SE2
Landbaserad vindkraft260800202329 %
Skallberget/UtterbergetAvesta,
Sverige SE3
Landbaserad vindkraft7921020230%*
TjärnäsHedemora,
Sverige SE3
Landbaserad vindkraft266620230%*
RosenskogFalköping,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft195620230%*
TimmeleUlricehamn,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft82320240%
Summa3941 115

*Kriterier för successiv vinstavräkning ej uppfyllda