Projekt under etablering

Över tid har Eolus olika antal projekt under etablering. Det är naturligt att antalet anläggningar under uppförande varierar över tid utifrån anläggningarnas storlek, marknad och färdigställandetid.

I sammanställningen nedan redovisas de projekt som är under etablering samt status för dessa. Uppdateringar sker löpande och sammanställningar återfinns också i delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Projekt under etablering

 LokaliseringTeknikEffekt,
MW
Beräknad
produktion, GWh
Planerad
driftsättning
Färdig-
ställandegrad
ØyfjelletVefsn,
Norge, NO4
Landbaserad vindkraft4001 300202265%
Stor-SkälsjönSundsvall och
Timrå, Sverige
SE2
Landbaserad vindkraft26080020230%
BoarpVaggeryd,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft247220240%
DålleboUlricehamn,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft266620230%
RosenskogFalköping,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft185520230%
TimmeleUlricehamn,
Sverige, SE3
Landbaserad vindkraft82320230%
Summa7372 316