Vindkraftverk i solnedgång

Styggtjärnsberget

Eolus och Hydro REIN undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Styggtjärnsberget” i Smedjebackens och Norbergs kommuner

Projektinformation

Området som utreds är ca 12 km² stort och beläget ca 7 km norr om Fagersta och ca 6 km väster om Norberg, i Dalarnas och Västmanlands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftpark med upp till 18 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 280 meter.

 

Den förväntade nettoproduktionen av el från 18 vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 395 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ca 79 000 hushåll.

Översiktskarta projektområde Styggtjärnsberget

Tillståndsprocessen

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling. 

 

Samråd för Styggtjärnsberget genomfördes mellan november 2022 och januari 2023. Det samrådsunderlag och fotomontage som då togs fram finns att ladda ner nedan. Det finns även en länk till en samrådsportal, vilket är en digital sammanfattning av samrådsunderlaget.

 

Nästa steg i tillståndsprocessen är att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram vilken ska lämnas in tillsammans med ansökan. Tillstånd söks hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Målsättningen är att lämna in en tillståndsansökan under slutet av 2023.

Ladda ned samrådsunderlaget

Bilaga Fotomontage (Uppdaterad 221222)

Bilaga Fotomontage lågupplöst (Uppdaterad 221222)

Samrådsportal