Projekt i samrådsfas

Eolus olika antal projekt i samrådsfas, enligt Miljöbalken.

Eolus projektportfölj har projekt i olika faser över tid. En del av projektutvecklingen är att genomföra samråd enligt Miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd för anläggningar som Eolus vill etablera genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen.

 

Material för samråd i svenska projekt läggs upp på Eolus hemsida under den aktuella samrådstiden. Ni finner aktuella samrådshandlingar under respektive projekts flik.