Vindkraftverk till havs

Västvind vindkraftpark

Eolus Vind AB (Eolus) utreder förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. Inom detta område planerar Eolus för 50 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 320 m.

Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges  näringsliv, här finns många stora aktörer och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta  utveckla industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt  elektrifieringen av samhället.

 

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 4,2 TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa landtagningspunkterna i Göteborgs och Tjörns kommuner för anslutningskabel innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar kraft till industrier och verksamheter i Västsverige.

Avgränsningsamrådet är avslutat

Ett samrådsunderlag finns publicerat på: https://samrad.sweco.se/vastvind.
Där beskrivs projektet närmare och vad verksamheten kan komma att medföra, baserat på de kunskaper vi har idag. Om du önskar få samrådsunderlaget skickat till dig med post kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Så här ser processen ut

1. Projektidé

2. Förstudier

3. Avgränsningssamråd

Möjlighet att lämna synpunkter.

Här befinner vi oss nu

4. Miljökonsekvensbeskrivning tas fram

5. Tillståndsansökan lämnas in

6. Handläggning

7. Eventuell komplettering

8. Ansökan kungörs

Möjlighet att lämna synpunkter.

9. Beslut om tillstånd och villkor

10. Kungörelse av beslut

Eventuellt överklagande.

11. Vindkraftparken etableras

12. Egenkontroll, miljötillsyn

Kontaktuppgifter

Mathilda Svensson

Projektledare Offshore