Vindkraftverk till havs.

Arkona vindkraftpark

Eolus planerar en vindkraftpark drygt 22 km söder om Skånes sydkust inom Sveriges ekonomiska zon.

Arkona vindkraftspark

Skåne förbrukar årligen ca 13 TWh el, samtidigt som den regionala produktionen endast uppgår till ca 3 TWh/år. Prognoser pekar på att elkonsumtionen väntas öka till ca 16 TWh/år 2040, varför det finns ett stort behov av utbyggnad av förnybar energiproduktion för att minska underskottet i regionens produktionskapacitet. Det regionala näringslivet har ett stort behov av el för att behålla konkurrenskraften och möjligheten att utveckla sina verksamheter i den pågående elektrifieringen av samhället.

 

Arkona vindkraftpark har en potential för upp till ca 1 200 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott om ca 5,5 TWh förnybar el per år. Etableringen skulle därmed kunna mer än dubblera den nuvarande elproduktionen i Skåne.

 

Mer information om projektet finns att ladda ner här!

För frågor om projektet

Andrea Johansson

Projektledare Offshore