Ansök om vindpeng

Här kan du ansöka om vindpeng för vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För de tre parkerna delas totalt 420 000 kronor ut per år.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.


Sista dag för att ansöka om vindpeng för 2023 är den 15 april 2023. Börja med att välja vilken vindpark det gäller och fyll i alla uppgifter noggrant. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på skicka. Föreningens kontaktuppgifter kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.


För 2022 tilldelades medel till Lidens skola, Lidens Förskola, PRO Holm, Holms Sportklubb, Nora/Västansjö bygdegård, Holms Fiskevårdsförening, Gimåfors Bygdegårdsförening och Västanå-Korsåmons Bygdegårdsförening. Sammantaget fick mottagarna dela på 420 000 kronor.


Vid frågor vänligen kontakta Karin Wittsell Heydl, chef kommunikation, hållbarhet och IT på 0761-16 71 99 eller karin.heydl@eolusvind.com.