Ansök om vindpeng

Här kan du ansöka om vindpeng för vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För dessa parker delas totalt 420 000 kronor ut per år.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål. Föreningens kontaktuppgifter kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.

 

Sista dag för att ansöka om vindpeng för 2023 var den 15 april 2023. Nästa ansökningsrunda öppnar i januari 2024. 

 

För 2023 tilldelades medel till Indals Lidens Sportklubb, SSF Medelpad, Indals Hembygdsförening, Vike Ideella Intresseförening, Holms Fiskevårdsförening, Holmbygdens Utveckling och Idrott, Sulåns Bygdeförening och Uteliv i Nora. Sammantaget fick mottagarna dela på 420 000 kronor.

Skallberget/Utterberget och Tjärnäs

Vindkraftsparkerna Skallberget/Utterberget och Tjärnäs färdigställs under hösten 2023. Från och med våren 2024 kommer du att kunna ansöka om tilldelning av vindpeng. Totalt kommer man kunna ansöka om 160 000 kronor årligen för dessa parker.

 

Vid frågor vänligen kontakta Sigrid Carstairs, Hållbarhetskoordinator på 0702 -84 48 07 eller sigrid.carstairs@eolusvind.com.