Ansök om vindpeng

I formuläret nedan hittar du ansökan för vindpeng gällande vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För utdelning från och med 2021 finns full vindpeng för de tre vindparkerna Jenåsen, Nylandsbergen och Kråktorpet motsvarande ett belopp om 420 000 kronor.

Börja med att välja vilken vindpark det gäller och var noga med att kontrollera sista datum för ansökan. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på skicka.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.

Då vi tidigare under 2022 haft problem med ansökningsformuläret förlänger vi ansökningstiden till den 15 maj och uppmanar alla alla föreningar att kontrollera med Eolus om er ansökan kommit in som den ska.

Vid frågor vänligen kontakta Johan Hammarqvist på telefon 0720-505911 eller e-post: johan.hammarqvist@eolusvind.com


För 2021 tilldelades Lidens förskola, Lidens skola, Stige skola, Bryggtjärns Intresseförening, Sättna scoutkår, Trollrike skoterklubb, Sillre Byförening, Sunnås Byalag och Järkvissle-Västanå FVOF medel. Sammantaget fick mottagarna alltså dela på 420 000 kronor.

Föreningens kontaktuppgifter kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.