Vindpark Ullavi överlämnad till Kumbro AB

22 april 2016

Vindpark Ullavi i Hallsbergs kommun bestående av tre stycken Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk har idag överlämnats till kund. Köpare av samtliga verk i parken som har en total installerad effekt om 5,4 MW är KumBro AB.

Här kan du läsa mera om affären som undertecknades i december 2014.