Kallelsen till årssstämma med beslutsförslag

22 december 2014

Kallelsen till årsstämman i Eolus Vind AB (publ) den 24 januari 2015 med beslutsförslag finns nu tillgängligt för nedladdning. Klicka här för att nå materialet samt övrig finansiell information från Eolus.