Eolus tecknar nytt elhandelsavtal med Google

3 december 2015

Eolus har tecknat ett nytt så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under tio år kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun. Detta för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el. Jenåsen omfattar totalt 76 MW installerad effekt och Eolus kommer att påbörja byggnationen av denna nya vindpark under 2016.