Eolus lämnar remissvar till regeringen

8 april 2019

Eolus har lämnat remissvar till regeringen angående Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25). För att läsa Eolus remissvar klicka här.