Eolus lämnar in tillståndsansökan för projekt Öyfjellet i Norge

10 januari 2014

Eolus har inlämnat tillståndsansökan (Konsesjonsansökan) för Öyfjellet vindpark till NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Projekt Öyfjellet är beläget cirka 2 km väst om Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland fylke. Vindkraftparken hyser en effekt om cirka 330 MW. Öyfjellet är Eolus största landbaserad projekt. Folkemöte kommer hållas i Mosjøen den 19 februari klockan 14:00.

Generell info om parken:
80-110 verk
Produktionskapacitet cirka 1,1 TWh
500-800 möh
Medelvind 8-10 m/s

Tillståndsansökan för Öyfjellet kan läsas här.