Eolus har erhållit miljötillstånd för 14 vindkraftverk i Säffle kommun

16 september 2014

Eolus har erhållit miljötillstånd för 14 stycken vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 150 meter i projekt Hökhult i Säffle kommun. Sammanlagd möjlig kapacitet i projektet är omkring 28 MW beroende på val av turbin.