Eolus har erhållit bygglov för två vindkraftverk i Hörby kommun

26 augusti 2015

Eolus har erhållit bygglov för två vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 150 meter i projekt Råby i Hörby kommun. Sammanlagd möjlig kapacitet är 4 MW.