Eolus har erhållit bygglov för tre vindkraftverk i Hudiksvalls kommun

8 september 2015

Eolus har erhållit bygglov för tre vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 150 meter i projekt Vallåsen i Hudiksvalls kommun.