Alla 18 vindkraftverk i Nylandsbergen resta

9 juli 2019

Alla 18 vindkraftverk i vindpark Nylandsbergen har rests och de flesta har spänningssatts. Efter färdigställande kommer vindparken att överlämnas till kunden, Aquila Capital.