Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
Domeaåns Kraftaktiebolag 370 150 1 992 925 2 363 075 9,5% 569 442,5 15,6%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380 100 518 984 899 084 3,6% 431 998 11,8%
Åke Johansson 202 120 400 000 602 120 2,4% 242 120 6,6%
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 189 520 40 418 229 938 0,9% 193 562 5,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 859 740 859 740 3,5% 85 974 2,4%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 0 521 674 521 674 2,1% 52 167 1,4%
Odin Small Cap 0 480 000 480 000 1,9% 48 000 1,3%
Ingvar Svantesson 40 000 0 40 000 0,2% 40 000 1,1%
Lannebo Sverige Hållbar 0 386 500 386 500 1,6% 38 655 1,1%
Swedbank Försäkring AB 0 326 385 326 385 1,3% 32 639 0,9%
Delsumma 1 181 890 5 526 676 6 708 566 26,9% 1 734 558 47,6%
Övriga 103 735 18 094 699 18 198 434 73,1% 1 913 205 52,4%
Totalt registrerade aktier 1 285 625 23 621 375 24 907 000 100% 3 647 763 100%

*Uppdaterad per 2021-06-30.

Storleksklasser

Storleksklasser Antal aktier Andel av röster i procent Antal ägare Andel ägare i procent
1-500 2 539 441 6,97 35 853 92,36
501-1 000 1 113 577 3,06 1 426 3,67
1 001-5 000 2 528 431 7,26 1 164 3,00
5 001-10 000 1 048 416 3,03 147 0,38
10 001-15 000 571 814 2,16 47 0,12
15 001-20 000 734 536 2,45 41 0,11
20 001 16 053 548 74,20 140 0,36
Totalt 24 907 000 100,0 38 819 100,0

*Uppdaterad per 2021-06-30.