Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
Domeaåns Kraftaktiebolag 366 400 2 012 869 2 379 269 9,6% 567 687 15,6%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380 100 517 984 898 084 3,6% 431 898 11,8%
Åke Johansson 194 720 500 000 694 720 2,8% 244 720 6,7%
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 169 520 59 168 228 688 0,9% 175 437 4,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 1 013 448 1 013 448 4,1% 101 345 2,8%
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 0 662 250 662 250 2,7% 66 225 1,8%
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 0 517 852 517 852 2,1% 51 785 1,4%
Ingvar Svantesson 43 750 40 175 83 925 0,3% 47 768 1,3%
Mediuminvest A/S 0 411 278 411 278 1,7% 41 128 1,1%
State Street Bank and Trust Co, W9 0 397 045 397 045 1,6% 39 705 1,1%
Delsumma 1 154 490 6 132 069 7 286 559 29,4% 1 767 697 48,4%
Övriga 131 135 17 489 306 17 620 441 70,7% 1 880 066 51,5%
Totalt registrerade aktier 1 285 625 23 621 375 24 907 000 100% 3 647 763 100%

*Uppdaterad per 2020-02-29.

Storleksklasser

Storleksklasser Antal aktier Andel av kapital i procent Antal ägare Andel ägare i procent
1-500 1 635 946 6,6 18 684 87,4
501-1 000 927 574 3,7 1 168 5,5
1 001-5 000 2 505 267 10,1 1 107 5,2
5 001-10 000 1 293 752 5,2 177 0,8
10 001-15 000 610 813 2,5 48 0,2
15 001-20 000 730 492 2,9 41 0,2
20 001 17 203 156 69,1 155 0,7
Totalt 24 907 000 100,0 21 380 100,0

*Uppdaterad per 2020-02-29.