Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
Domeaåns Kraftaktiebolag 370 150 1 992 925 2 363 075 9,5% 569 442,5 15,6%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380 100 518 984 899 084 3,6% 431 998 11,8%
Åke Johansson 202 120 400 000 602 120 2,4% 242 120 6,6%
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 189 520 40 418 229 938 0,9% 193 562 5,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 909 569 909 569 3,7% 90 956,9 2,5%
Mediuminvest A/S 0 671 000 671 000 2,7% 67 100 1,8%
Odin Small Cap 0 500 000 500 000 2,0% 50 000 1,4%
Clearstream Banking S.A., W8IMY 0 445 177 445 177 1,8% 44 517,7 1,2%
Ingvar Svantesson 40 000 0 40 000 0,2% 40 000 1,1%
VIEM Invest 0 340 392 340 392 1,4% 34 039,2 0,9%
Delsumma 1 181 890 5 818 465 7 000 355 28,2% 1 777 344 48,2%
Övriga 103 735 17 802 910 17 906 645 71,8% 1 884 026 51,8%
Totalt registrerade aktier 1 285 625 23 621 375 24 907 000 100% 3 647 763 100%

*Uppdaterad per 2020-12-31.

Storleksklasser

Storleksklasser Antal aktier Andel av kapital i procent Antal ägare Andel ägare i procent
1-500 2 395 156 9,6 30 875 91,1
501-1 000 1 129 863 4,5 1 448 4,3
1 001-5 000 2 579 889 10,4 1 171 3,5
5 001-10 000 1 171 086 4,7 160 0,5
10 001-15 000 596 207 2,4 48 0,1
15 001-20 000 773 819 3,1 43 0,1
20 001 16 260 980 65,3 148 0,4
Totalt 24 907 000 100,0 28 145 100,0

*Uppdaterad per 2020-12-31.