Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
Domeaåns Kraftaktiebolag 357 900 2 012 869 2 370 769 9,5% 559 187 15,3%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380100 518984 899084 3,6 431998 11,8%
Åke Johansson 194720 567200 761920 3,1% 251440 6,9
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 169520 59168 228688 0,9% 175437 4,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 1411324   1411324 5,7% 141132 3,9%
Ingvar Svantesson 43750 200175 243925 1,0% 63768 1,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 500 480955 481455 1,9% 48596 1,3%
Swedbank Försäkring AB 0 477468 477468 1,9% 47747 1,3%
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 0 347198 347198 1,4% 34720 1,0%
Kieryd Gård AB 0 340392 340392 1,4% 34039 0,9%
Delsumma 1146490 6415733 7562223 31,4% 1788063 49,0%
Övriga 139135 17205642 17344777 69,6% 1859699 51,0%
Totalt registrerade aktier 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Uppdaterad per 2019-08-31.

Storleksklasser

Storleksklasser Antal aktier Andel av kapital i procent Antal ägare Andel ägare i procent
1-500 1 222 877 4,9 11 098 79,9
501-1 000 860 613 3,5 1 069 7,7
1 001-5 000 2 769 964 11,1 1 219 8,8
5 001-10 000 1 722 033 6,9 236 1,7
10 001-15 000 702 609 2,8 57 0,4
15 001-20 000 941 450 3,8 53 0,4
20 001 16 687 454 67,0 165 1,2
Totalt 24 907 000 100,0 13 897 100,0

*Uppdaterad per 2019-08-31.