Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
Domeaåns Kraftaktiebolag 357 900 2 012 869 2 370 769 9,5% 559 187 15,3%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380100 518984 899084 3,6 431998 11,8%
Åke Johansson 194720 567200 761920 3,1% 251440 6,9
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 169520 58455 227975 0,9% 175366 4,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 1491679   1491679 6,0% 149168 4,1%
Johan Markensten 0 808080 808080 3,2% 80808 2,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 500 659675 660175 2,7% 66468 1,8%
Ingvar Svantesson 43750 200175 243925 1,0% 63768 1,7%
M A C O Business Development AB 0 490471 490471 2,0% 49047 1,3%
Swedbank Försäkring 0 487967 487967 2,0% 48797 1,3%
Delsumma 1146490 7295606 8442096 33,9% 1876051 51,4%
Övriga 139135 16325769 16464904 66,1% 1771711,9 48,6%
Totalt registrerade aktier 1285625 23643930 24929555 100% 3650019 100%

*Uppdaterad per 2018-08-31.

Storleksklasser

Storleksklasser Antal aktier Andel av kapital i procent Antal ägare Andel ägare i procent
1-500 746 463 3,0 5 765 70,5
501-1 000 682 990 2,7 823 10,1
1 001-5 000 2 579 742 10,4 1 103 13,5
5 001-10 000 1 616 639 6,5 218 2,7
10 001-15 000 798 243 3,2 64 0,8
15 001-20 000 942 966 3,8 53 0,6
20 001 17 539 957 70,4 151 1,8
Totalt 24 907 000 100,0 8 177 100,0

*Uppdaterad per 2018-08-31.