Vindkraftverk på snöiga berg

Eolus ledning

Per Witalisson är av styrelsen utsedd till VD för Eolus och ansvarig för bolagets dagliga verksamhet, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och styrelsens riktlinjer och anvisningar. Övriga koncernledningen består av Karl Olsson, Catharina Persson och Karin Wittsell Heydl.

Per Witalisson

VD

Född: 1971

Anställd sedan 2006 och VD sedan augusti 2012. Civilekonom. Har tidigare varit verksam som revisor vid Ernst & Young under 1996-2006, varav som auktoriserad revisor under 2003-2006.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Rockneby Vind AB och Långmarken Wind AB. Styrelseledamot i Hästhalla Wind AB och Triventus AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 15 925
B-aktier: 47 849

Catharina Persson

CFO

Född: 1975

Anställd sedan 2013. Civilekonom och tidigare finanschef på ACAP Invest AB (publ).

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Wind Farms Götaland Svealand AB samt Wind Farm Jenasen AB. Styrelseledamot i SD Förvaltning i Malmö AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 6 086

Karl Olsson

Bolagsjurist

Född: 1963

Anställd sedan 2011. Juristexamen. Har tidigare varit verksam som advokat vid Setterwalls och Linklaters advokatbyrå samt varit bolagsjurist på Vattenfall AB:s koncernstab. Har även varit anställd och ingått i ledningsgruppen i Awapatent AB och drev innan han kom till Eolus egen verksamhet i Terrier Law AB.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Vindkraft i Dalåsen AB. Styrelseledamot och VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i Skogskovall AB och Rockneby Vind AB. Särskild delgivningsmottagare för Snickaregatan Holding AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 8 738

Karin Wittsell Heydl

Chef kommunikation, hållbarhet, IT

Född: 1972

Anställd sedan 2022. Fil. kand. i kommunikationsvetenskap. Har arbetat med kommunikation i en rad olika branscher, bland annat som kommunikations- och marknadschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Övriga uppdrag:
Inga

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 000

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) reglerar, bland annat, att personer i ledande ställning inom Eolus och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med värdepapper utgivna av Eolus som överstiger 5 000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de för inte någon förteckning över innehav hos ledning och styrelse. Eolus tillhandahåller uppgifter om dessa personers innehav i samband med deras presentationer på hemsidan. Transaktioner som innebär att gränsvärdet om 5 000 EUR passeras publiceras på Finansinspektionens webbplats.