Vindkraftverk på snöiga berg

Eolus ledning

Per Witalisson är av styrelsen utsedd till VD för Eolus och ansvarig för bolagets dagliga verksamhet, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och styrelsens riktlinjer och anvisningar. Övriga koncernledningen består av Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD,  Catharina Persson, CFO, Heléne Sebrén, HR-chef, Karin Wittsell Heydl, chef kommunikation, hållbarhet & IT, Karl Olsson, bolagsjurist, Michiel Messing, chef Delivery & Construction.

Per Witalisson

VD

Född 1971

Anställd sedan 2006 och VD sedan augusti 2012. 

Utbildning: Civilekonom. 

Erfarenhet: Revisor vid Ernst & Young 1996-2006, varav auktoriserad revisor 2003-2006.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rockneby Vind AB och Långmarken Wind AB. Styrelseledamot i Hästhalla Wind AB och Triventus AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 15 925
B-aktier: 48 054

Magnus Axelsson

Operativ chef och vice vd

Född 1973

Anställd sedan 2022. 

Utbildning: Fil. kand i energiteknik.

Erfarenhet: Ledande befattningar inom energibranschen, bland annat inom E.ON, Sarpeta Energi och Austri Vind.  

Övriga uppdrag:
Inga

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 0

Catharina Persson

CFO

Född 1975

Anställd sedan 2013.

Utbildning: Civilekonom 

Erfarenhet: Tidigare finanschef på ACAP Invest AB (publ).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Wind Farms Götaland Svealand AB samt Wind Farm Jenasen AB. Styrelseledamot i SD Förvaltning i Malmö AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 6 339

Heléne Sebrén

HR-chef

Född 1969

Anställd sedan 2022. 

Utbildning: Fil.kand från PA-programmet. 

Erfarenhet: HR-chef på Eolus på konsultbasis sedan 2020, HR-chef på Tetra Pak, Sony Ericsson och Länsförsäkringar samt HR-konsult i eget bolag. 

Övriga uppdrag: Inga

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 0

Karin Wittsell Heydl

Chef kommunikation, hållbarhet, IT

Född 1972

Anställd sedan 2022. 

Utbildning: Fil. kand. i kommunikationsvetenskap. 

Erfarenhet:  Har arbetat med kommunikation i en rad olika branscher, bland annat som kommunikations- och marknadschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Övriga uppdrag: Inga

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 000

Karl Olsson

Bolagsjurist

Född 1963

Anställd sedan 2011. 

Utbildning: Juristexamen. 

Erfarenhet: Advokat vid Setterwalls och Linklaters advokatbyrå samt bolagsjurist på Vattenfall AB:s koncernstab. Har även varit anställd och ingått i ledningsgruppen i Awapatent AB och drivit egen verksamhet i Terrier Law AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vindkraft i Dalåsen AB. Styrelseledamot och VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i Skogskovall AB och Rockneby Vind AB. Särskild delgivningsmottagare för Snickaregatan Holding AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 8 991

Michiel Messing

Chef Delivery & Construction

Född 1975 

Anställd sedan 2021. 

Utbildning: Fil.kand. i företagsekonomi och språk.

Erfarenhet: Ledande befattningar inom land- och havsbaserad vindkraft, bland annat på Maersk, E.ON och Uniper  samt Head of Procurement på One Nordic.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav:

A-aktier: 0

B-aktier:  447

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) reglerar, bland annat, att personer i ledande ställning inom Eolus och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med värdepapper utgivna av Eolus som överstiger 5 000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de för inte någon förteckning över innehav hos ledning och styrelse. Eolus tillhandahåller uppgifter om dessa personers innehav i samband med deras presentationer på hemsidan. Transaktioner som innebär att gränsvärdet om 5 000 EUR passeras publiceras på Finansinspektionens webbplats.