Eolus Vind – Årsstämmoprotokoll, 130126

8 juni 2013