Vindpeng

Nothing Found

Sorry, what you are looking for isn't here.

I formuläret nedan hittar du ansökan för vindpeng gällande vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För utdelning 2021 finns full vindpeng för de tre vindparkerna Jenåsen, Nylandsbergen och Kråktorpet motsvarande ett belopp om 420 000 kronor.  Börja med att välja vilken vindpark det gäller och var noga med att kontrollera sista datum för ansökan. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på skicka.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.

Sista ansökningsdag för medel i omgången med utdelning 2021 är den 18 april 2021.

Vid frågor vänligen kontakta Johan Hammarqvist på telefon 0720-505911 eller e-post: johan.hammarqvist@eolusvind.com

För 2020 tilldelades Lidens nedre fiskevårdsområde, Lidens skola, Järkvissle Folkets Hus Förening, Nora Västansjö Fiskevårdsområde och Brudsjön Natur och Fritid medel. Sammantaget fick mottagarna dela på 163 000 kronor. Läs mer om årets utdelning här.

Föreningens kontaktuppgifter kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.