Vindpeng

Nothing Found

Sorry, what you are looking for isn't here.

I formuläret nedan hittar du ansökan för vindpeng gällande vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För närvarande är bara Jenåsen driftsatt så det är bara den som är möjlig att söka för. Börja med att välja vilken vindpark det gäller och var noga med att kontrollera sista datum för ansökan. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på skicka.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.

Sista ansökningsdag för medel i omgången med utdelning 2019 är den 15 april 2019.

Vid frågor vänligen kontakta Johan Larsson på telefon 010-199 88 24 eller e-post: johan.larsson@eolusvind.com

För 2019 tilldelas Lidens Skola, Lidens Hembygdsförening samt Wästergården Kultur och Utveckling medel. Eolus kommer att kontakta berörda mottagare kring detaljerna för utbetalning, krav på redovisning samt eventuell ceremoni för överlämning av vindpengen.

Föreningens kontaktperson kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.