Vindpeng

Nothing Found

Sorry, what you are looking for isn't here.

I formuläret nedan hittar du ansökan för vindpeng gällande vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För utdelning 2020 finns full vindpeng för Jenåsen samt delvis utdelning från Nylandsbergen och Kråktorpet som driftsattes under 2019. Börja med att välja vilken vindpark det gäller och var noga med att kontrollera sista datum för ansökan. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på skicka.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.

Sista ansökningsdag för medel i omgången med utdelning 2020 är den 15 april 2020.

Vid frågor vänligen kontakta Johan Hammarqvist på telefon 010-199 88 10 eller e-post: johan.hammarqvist@eolusvind.com

För 2019 tilldelades Lidens Skola, Lidens Hembygdsförening samt Wästergården Kultur och Utveckling medel.

Föreningens kontaktperson kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.