Vindpeng

Nothing Found

Sorry, what you are looking for isn't here.

I formuläret nedan hittar du ansökan för vindpeng gällande vindparkerna Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen. För utdelning från och med 2021 finns full vindpeng för de tre vindparkerna Jenåsen, Nylandsbergen och Kråktorpet motsvarande ett belopp om 420 000 kronor.  Börja med att välja vilken vindpark det gäller och var noga med att kontrollera sista datum för ansökan. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på skicka.

Ansökningar kan ske från föreningar eller skolor (ej privatpersoner eller företag) där prioritet i fördelningen ligger på föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.

Sista ansökningsdag för medel i omgången med utdelning 2022 kommer att vara i mitten av april 2022 och vi avser återkomma med exakt datum.

Vid frågor vänligen kontakta Johan Hammarqvist på telefon 0720-505911 eller e-post: johan.hammarqvist@eolusvind.com

För 2021 tilldelades Lidens förskola, Lidens skola, Stige skola, Bryggtjärns Intresseförening, Sättna scoutkår, Trollrike skoterklubb, Sillre Byförening, Sunnås Byalag och Järkvissle-Västanå FVOF medel. Sammantaget fick mottagarna alltså dela på 420 000 kronor.

Föreningens kontaktuppgifter kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut.