Goda vindlägen är a och o

Flera opinionsundersökningar visar att vindkraft är en av de mest populära energikällorna i Sverige*. Det är också en av de förnybara energikällor som ökar mest i världen. Sverige har bra förutsättningar för utbyggnad av vindkraft och fördelarna är bland annat minskad klimatpåverkan och tryggad energiförsörjning.

Fortfarande kommer större delen av den el som produceras i Sverige från vatten- eller kärnkraft men vindkraften är numera det tredje största produktionsslaget med ungefär 11 procent av produktionen under 2017. Landbaserade vindkraftsanläggningar i goda vindlägen är idag ett av de billigaste sätten att tillföra ny elproduktion. Eolus är specialister på att hitta dessa goda vindlägen och skapa de bästa förutsättningarna för lönsamma investeringar i vindkraft.

Läs mer om att investera i vindkraft

* läs mer om resultaten på branschorganisationen Svensk Vindenergis hemsida