Polen

Som en stor ekonomi i Europa och med ett stort behov av att ställa om från främst kolkraft, är Polen en marknad med stor utvecklingspotential för förnybar elproduktion. Landet är ett av de allra mest fossil-beroende i Europa, samtidigt som man åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp. Goda marknadsförutsättningar. Under 2020 etablerades 731 MW vindkraft för en total installerad effekt om 6 614 MW. Det ger Polen en niondeplats i Europas vindkraftliga. Med förhållandevis strikta regelverk för att etablera landbaserad vind-kraft spås det stora tillskottet av förnybar elproduktion på land komma från solkraft de kommande åren. Detta även om prognosen för 2021 pekar på mer etablerad vindkraft än under 2020.

Många projekt som startats som vindprojekt har på grund av den striktare tillståndsgivningen omvandlats till solcellsprojekt. Redan under 2020 installerades omkring 2 200 MW sol, vilket var mer än en fördubbling jämfört med 2019 och fjärde mest i Europa. Branschorganisationen Solar Power Europe spår att Polen kommer att kunna etablera så mycket som upp till 13 000 MW under åren 2021 till 2024. Även om detta uppges vara ett högsta-scenario så skulle också lägre utfall erbjuda goda marknadsförutsättningar. Polen har ingen havsbaserad vindkraft i dagsläget men det finns goda möjligheter till etableringar i Östersjön. Precis som i många andra länder har havs-baserad vindkraft en viktig roll att spela i Polens omställning, och i takt med kostnadsreduktioner kommer denna teknik att bli alltmer attraktiv.