Våra marknader

Marknaden för vindkraft drivs primärt av två trender – ett globalt ökat energibehov och en lika globalt ökande miljömedvetenhet där växthusgasernas betydelse för klimatförändringarna spelar stor roll.

Eolus projekterar och utvecklar anläggningar för förnybar energi och energilagring i Sverige, USA, Norge, USA, Finland, Polen och i de baltiska länderna Estland och Lettland. Eolus roll på marknaden är att erbjuda de slutliga investerarna anläggningar som ger den lägsta möjliga kostnaden per producerad MWh över anläggningens livslängd.