Offentliga investerare

Offentliga investerare omfattar främst kommuner, landsting/regioner och kommunala bolag. Egenägda anläggningar för elproduktion skapar förutsägbarhet och kontroll över kostnaderna för elkonsumtion i den egna verksamheten. Investeringar i förnybar elproduktion bidrar till en hållbar utveckling och uppfyller därmed de målsättningar inom miljö- och energiområdet som många offentliga aktörer satt upp för sin verksamhet. Under senare år har det skett få affärer generellt med denna typ av kunder i Sverige.