Energibolag

Landbaserad vindkraft är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att tillföra ny produktionskapacitet på många marknader, däribland Norden. På andra marknader är solkraft det billigaste alternativet. Dessa grundförutsättningar gör investeringar i förnybar elproduktion attraktivt för bolag som har energiproduktion som affärsidé. Utöver att det tillförs kostnadseffektiv produktionskapacitet får energibolag genom vind- och solkraftsinvesteringar möjlighet att erbjuda sina kunder miljövänlig el från egna anläggningar. I USA är det vanligt att energibolag är aktiva med att teckna elförsäljningsavtal (PPA) istället för att enbart äga egna anläggningar. Detta är något som också börjat ske i Europa. Genom åren har Eolus sålt vindkraftsanläggningar till svenska såväl som internationella energibolag.