Elhandelsavtal

För företag med hög elförbrukning är ett allt vanligare sätt att säkra kostnaderna för sin elkonsumtion så kallade elhandelsavtal. Elhandelsavtal (på engelska Power Purchase Agreement, PPA) handlar om att köpa hela eller delar av elproduktionen i specifika produktionsanläggningar på långa kontrakt med fasta förutbestämda priser.

Vill du veta mer om elhandelsavtal och vad Eolus kan erbjuda?