Andelsägare

Eolus har sålt andelar i vindkraftverk till kunder nästan sedan bolaget grundades vilket gjort att flera tusen privatpersoner och företag på så vis blivit delägare i vindkraftsanläggningar. Andelsmodellen var också en av Eolus framgångsfaktorer under många år. Med ändrade marknadsförutsättningar och fokus på större anläggningar eller paketering av flera mindre anläggningar till en större affär etablerar Eolus för närvarande inga andelsprojekt. Det utesluter emellertid inte att det under rätt förutsättningar kan komma framtida etableringar inom detta kundsegment.