Våra kundgrupper

Som en av Nordens ledande projektörer för förnybara energianläggningar ger Eolus dig som investerare stora valmöjligheter. Eolus har genom de erbjudanden vi kan rikta till marknaden, en unikt bred kundbas. Vi erbjuder attraktiva investeringar i stora såväl som mindre vindparker, solkraft och lagring.

Vår långa närvaro på den svenska marknaden har inneburit att Eolus har en stor portfölj med projekt i elområdena 2, 3 och 4 i Sverige. Projekten på andra marknader befinner sig generellt i tidigare faser. I USA består portföljen av sol- och vindkraftsprojekt såväl som energilagring.

Hållbara investeringar sedan 1990

Sedan starten 1990 har Eolus gett tusentals företag och privatpersoner möjligheter att göra attraktiva investeringar i vindkraft genom att vi etablerat över 660 vindkraftverk. Numera erbjuder Eolus även projekt inom solkraft och energilagring. Med Eolus som partner kan du få skräddarsydda lösningar som passar just dig som investerare. Eolus erbjuder även fullständiga drift- och förvaltningstjänster för att du som investerare ska få ett tryggt och bekymmersfritt ägande. En investering i förnybar energi är en långsiktig ekonomisk investering och bidrar också till omställningen av energisystemet.

Tveka inte att ta kontakt med oss. Låt oss tillsammans se på dina möjligheter att göra en bra affär och samtidigt bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.

Utöver Sverige bedriver Eolus verksamhet i Norge, Finland, USA, Polen och Baltikum. Här befinner sig projekten dock i tidigare faser än i Sverige.