Solnedgång i bergigt landskap

Konsulttjänster

Eolus har en lång och gedigen erfarenhet inom alla delar av projektering och etablering av vindkraftsanläggningar. Denna erfarenhet tar vi med oss när vi numera är aktiva inom även andra tekniker för förnybar energi och energilagring.

Utöver den egna verksamheten har Eolus möjlighet att hjälpa andra aktörer i projekterings- och etableringsfasen för förnybar energi och energilagring. Dessa konsulttjänster kan röra hela eller delar av dessa faser och handla om olika upphandlingar, projektledning vid etablering, vindanalys, ljudanalyser, ekonomi och miljökonsekvensbeskrivningar.

 

Är ni i behov av någon typ av hjälp tveka inte att kontakta Eolus för att se om vi kan vara behjälpliga i just ert projekt.