Norge

Vid utgången av 2014 hade Norge en installerad effekt om 819 MW. Eolus etablerade verksamhet i landet under 2012 som en naturlig följd av de gemensamma marknaderna för el och elcertifikat som infördes vid årsskiftet 2011/2012. I Norge, precis som på andra marknader, kan Eolus förvärva påbörjade projekt och utveckla nya projekt i egen regi. Den norska projektportföljen består av potentiell effekt om cirka 600 MW, varav det största projektet är Øyfjellet utanför Mosjöen. Øyfjellet omfattar 330 MW fördelat på 80-110 vindkraftverk beroende på val av turbin och är Eolus hittills största landbaserade projekt.