Estland

Den estniska marknaden var den första utanför Sverige som Eolus etablerade sig på 2007. Vid utgången av 2014 hade landet en installerad effekt om 303 MW. På ön Ösel äger Eolus (genom dotterbolag) i motsats till gängse ordning med markarrende, mark där det projekteras för vindkraft. På denna och andras fastigheter finns möjlighet att etablera vindkraft med en sammanlagd effekt om cirka 150 MW. Vid utgången av verksamhetsåret 2014/2015 hade Eoluskoncernen två egna vindkraftsanläggningar i Estland med en samlad effekt om 1,6 MW.