Marknaden

Marknaden för vindkraft drivs primärt av två trender – ett globalt ökat energibehov och en lika globalt ökande miljömedvetenhet där växthusgasernas betydelse för klimatförändringarna spelar stor roll.

Eolus projekterar och utvecklar landbaserade vindkraftsanläggningar, framförallt i Sverige men även i Norge, USA, Finland och i de baltiska länderna Estland och Lettland. Eolus roll på marknaden är att erbjuda de slutliga investerarna vindkraftsanläggningar som ger den lägsta möjliga kostnaden per producerad MWh över anläggningens livslängd.