Markarrende

Eolus letar löpande efter fler lämpliga platser för uppförande av vindkraft. Är du intresserad av att arrendera ut din mark? Välkommen att kontakta oss på Eolus för en första bedömning av din fastighet eller dina fastigheter. Det är en rad faktorer som påverkar möjligheterna att påbörja ett vindkraftsprojekt på en viss plats. Det handlar bland annat om att det måste vara ett visst avstånd till bostäder, finnas möjlighet att samsas med andra samhällsintressen, om djur- och naturliv, om elnätsanslutning och sist men inte minst om vindläget – det måste vara gott. Du som väljer att arrendera ut din mark för vindkraft behöver inte ha en önskan om att själv investera i vindkraftverken. Det arrende som utgår baseras vanligtvis på en procentsats av vindkraftverket/vindkraftverkens intäkter.

Så här bedömer vi möjligheterna

Öppna landskap och höjder i skogsmark hyser ofta goda vindlägen. När en intresseanmälan för markarrende inkommer till Eolus gör vi en första genomgång av fastigheten/fastigheterna utifrån ett kartmaterial som visar potentiella motstående samhällsintressen och resultatet av utförd vindkartering – en sorts kartläggning av vindförhållandena. För att kunna värdera platsen och dess potential för vindkraft, är det viktigt med så mycket information som möjligt. Bland annat är det nödvändigt att uppge fastighetsbeteckningar. Efter att Eolus gått igenom det omfattande underlaget återkommer vi med besked om huruvida din mark kan vara intressant för en potentiell etablering.

Låter det intressant?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i och skicka in uppgifterna om din fastighet via formuläret. Har du möjlighet att också skicka med en karta över fastigheten/fastigheterna är det välkommet.