Storförbrukare

Representerar du ett företag eller en organisation med egen hög elförbrukning? Då är du säkert väl medveten om att förutsebarheten av elkostnaden är viktig. Storförbrukare är ett kundsegment som växer snabbt eftersom vindkraft, utöver hållbarhetsaspekten, innebär att man kan säkra låga och stabila elkostnader under lång tid. IKEA och Google är exempel på företag som investerat i egna vindkraftsparker eller bidragit till utbyggnaden av vindkraft genom långa elköpsavtal.

Vill du veta mer om aktuella investeringsmöjligheter för storförbrukare?