Offentliga investerare

Under senare år har det blivit allt vanligare att kommuner och landsting investerar i egna vindkraftverk eller vindkraftsparker. De olika aktörerna har naturligtvis skiftande drivkrafter för sin investering men de tydligaste trenderna handlar om att ta kontroll över, samt sänka de egna elkostnaderna och samtidigt vara med och bidra till omställningen till en hållbar elproduktion. Kommuner och landsting konsumerar stora mängder el och den höga förbrukningen tenderar att vara förhållandevis jämn över dygnet och året.

Region Skåne valde Eolus

För investerare i denna kategori har Eolus starka och konkurrenskraftiga erbjudanden som omfattar såväl nyetableringar som redan idrifttagna anläggningar. Eolus har deltagit i och vunnit flera offentliga upphandlingar av vindkraft. I september 2014 vann Eolus Sveriges hittills största offentliga upphandling som genomfördes av Region Skåne. Avtalet innebär att Eolus ska uppföra sex Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk med en beräknad årlig produktion på 54 GWh åt Region Skåne.

Vill du som politiker eller tjänsteman veta mer och se vad Eolus kan erbjuda just er?