Andelsägare

Andelsägande gör det möjligt för mindre företag, privatpersoner och vindkraftskooperativ att investera i vindkraft. En investering i andelsägd vindkraft kan göras av företag aktiva inom alla branscher och behöver alltså inte vara kopplat till vindkraft eller annan elproduktion.

Du som investerar i andelsägd vindkraft genom Eolus blir del av ett driftbolag som ansvarar för förvaltningen av anläggningen. För delägare som också köper Eolus drift- och förvaltningstjänster blir andelsägande i vindkraft bekymmersfritt. Delägarna delar på alla kostnader och intäkter utom egna kapitalkostnader från samtliga verk i parken, vilket ger både trygghet och riskspridning. I avskrivningshänseende räknas vindkraft på arrendemark som maskininventarie, vilket ger goda avskrivningsmöjligheter. Investeringen genererar också ett månatligt kassaflöde.

Vindpark Täppeshusen
Eolus erbjuder för närvarande möjlighet att investera i sextondelar i vindpark Täppeshusen i Höganäs kommun.

Vindpark Vilseberga
I vindpark Vilseberga som driftsattes i slutet av februari 2018 finns två sextondelar i ett verk kvar till försäljning. Vilseberga ligger i Vadstena kommun.

Är du intresserad av att investera i andelsprojekt kontakta: