Köp av verk

Som en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer ger Eolus dig som investerare stora valmöjligheter. Eolus har genom de erbjudanden vi kan rikta till marknaden, en unikt bred kundbas. Vi erbjuder attraktiva investeringar i stora såväl som mindre parker, enskilda verk och andelar i verk.

Vår långa närvaro på den svenska marknaden har inneburit att Eolus har en stor portfölj med projekt i elområdena 2, 3 och 4 i Sverige. Därutöver har ett stort antal projekt alla nödvändiga tillstånd för att kunna starta byggnation och etablering. Eolus har även idrifttagna vindkraftverk och vindkraftparker till salu.

Hållbara investeringar sedan 1990

Sedan starten 1990 har Eolus gett tusentals företag och privatpersoner möjligheter att göra attraktiva investeringar i vindkraft genom att vi etablerat över 650 vindkraftverk. Med Eolus som partner kan du få skräddarsydda lösningar som passar just dig och ditt företag. Eolus erbjuder även fullständiga drift- och förvaltningstjänster för att du som investerare ska få ett tryggt och bekymmersfritt ägande. En investering i vindkraft ger dig en långsiktig ekonomisk investering och bidrar också till omställningen av energisystemet.

Tveka inte att ta kontakt med oss. Låt oss tillsammans se på dina möjligheter att göra en bra affär och samtidigt bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.

Utöver Sverige bedriver Eolus verksamhet i Norge, Finland, USA och Baltikum. Här befinner sig projekten dock i tidigare faser än i Sverige.

Läs mer i broschyren Investera i vindkraft