Hållbarhetsstyrning

Eolus har som målsättning att hållbarhet ska vara en integrerad del av vår verksamhet.

Hållbarhetsstyrning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av Eolus, vilket även innefattar frågor relaterade till hållbart företagande. Hållbarhet ska genomsyra bolagets verksamhet och VD har ansvaret att verkställa styrelsens beslut och strategier med hjälp av Eolus ledningsgrupp. Eolus kommunikations- och hållbarhetschef ingår i ledningsgruppen och har det dagliga ansvaret för att hållbarhet integreras i verksamheten tillsammans med bolagets hållbarhetskoordinator. Även HR-funktionen har en viktig roll i att integrera hållbarhet i verksamheten.

Eolus hållbarhetsarbete bygger på OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt principerna i UN Global Compact och regleras genom vår Code of Conduce samt ett antal policys.