Hållbarhetsredovisning och rankningar

Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara så öppna och transparenta som möjligt och arbetar aktivt med att utvärdera de externa rankningar som görs på bolaget.

Hållbarhetsredovisning

Eolus har hållbarhetsrapporterat sedan 2017/2018. Som vägledning och inspiration i arbetet har de väsentliga hållbarhetsfrågor inom miljö, socialt ansvar och ekonomi som används inom ramen för Global Reporting Initiative (GRI) använts.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Vi arbetar för närvarande med att utöka vår hållbarhetsrapportering och rapportera mer systematiskt på aspekter som jämställdhet, CO2-utsläpp, energianvändning osv., och sätta både kvalitativa och kvantitativa mål som går i linje med Eolus affärsplan och strategi.

Hållbarhetsrankningar

Hållbarhetsrankningar har blivit allt viktigare för våra intressenter och Eolus utvärderas årligen av ett antal aktörer. Hållbarhetsrankningarna nyttjar allmäntillgänglig information för att utvärdera ett bolags hållbarhetsarbete. Vi arbetar fortlöpande med de rankningar som görs av Eolus som bolag och rapporterna fungerar som ett verktyg för att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Nedan finns en kort beskrivning på de aktörer som vi aktivt arbetar med, samt länkar till våra senast uppdaterade rankningar.

Vindkraftverk i solnedgång

Sustainalytics

ESG-rankning, som riktar in sig på börsnoterade bolag, nyttjar ett tvådimensionellt materialitetsramverk som mäter ett bolags exponering till industrispecifika materiella risker och hur väl bolaget hanterar de identifierade riskerna.
Länk till Sustainalytics rankning 2022.

Hållbarhetskontakter

Karin Wittsell Heydl

Head of Communications, IT, Sustainability

Sigrid Carstairs

Sustainability Coordinator