Hållbarhet

Eolus grundläggande affärsidé är att skapa möjligheter att investera i förnybar energi för en hållbar framtid. Genom vår affärsidé bidrar vi till klimatmålen och omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är att dra nytta av de möjligheter som hållbart företagande innebär och att minimera de potentiellt negativa effekterna av verksamheten. I vår verksamhet är hållbarhetsområdets alla delar relevanta och angelägna, och vi arbetar därför aktivt med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Hållbarhetskontakter

Karin Wittsell Heydl

Head of Communications, IT, Sustainability

Sigrid Carstairs

Sustainability Coordinator