Marknaden

Marknaden för vindkraft drivs primärt av två trender – ett globalt ökat energibehov och en lika globalt ökande miljömedvetenhet där växthusgasernas betydelse för klimatförändringarna spelar stor roll.

Eolus projekterar och utvecklar landbaserade vindkraftsanläggningar, framförallt i Sverige men även i Norge, Finland, USA och i de baltiska länderna Estland och Lettland. Dessutom är Eolus majoritetsägare i Blekinge Offshore, med planer för utbyggnad av en av världens största havsbaserade vindkraftsparker. Eolus roll på marknaden är att erbjuda de slutliga investerarna vindkraftsanläggningar som ger den lägsta möjliga kostnaden per producerad MWh över anläggningens livslängd.