Institutionella investerare

Som en av Sveriges och Nordens ledande vindkraftsprojektörer är Eolus en stark och pålitlig partner med lång erfarenhet och stor kunskap. Eolus erbjuder också fullständiga drift- och förvaltningstjänster för ett bekymmersfritt ägande.

Utöver att erbjuda etablering av nya vindkraftsprojekt i varierande storlek i elområde 2, 3 och 4, kan Eolus för den som önskar paketera flera mindre projekt i olika delar av landet till ett större helhetspaket. På så sätt sprids riskerna i investeringen. Vi erbjuder också möjlighet att investera i redan idrifttagna anläggningar.

Vill du veta mer om vad Eolus kan erbjuda?

Gustav Grumert

Försäljning

E-post
gustav.grumert@eolusvind.com

Telefon
+46 (0)10-199 88 71

Gustav Grumert

Jesper Thysell

Försäljning

E-post
jesper.thysell@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 52

Jesper Thysell