Organisation & ledning

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och helägda dotterbolag som Ekovind AB, Svenska Vindbolaget AB, Eolus Elnät AB, Eolus Wind Power Management AB, Eolus North America Inc, SIA Eolus, Eolus Vind Norge A/S, Eolus Oy samt dotterdotterbolaget OÜ Baltic Wind Energy. Utöver ovanstående bolag ingår delägda Blekinge Offshore AB samt ett antal bolag bildade för att driva utveckling av specifika vindkraftsprojekt. Eolus äger 56 procent i Blekinge Offshore. Resterande andelar ägs av Vingkraft respektive Vindin. 

Eolus bedriver projektering, förvaltning och konsultverksamhet. Ekovind förvaltar de av koncernens egna vindkraftanläggningar som räknas som anläggningstillgångar. Svenska Vindbolaget bedriver projektering, Baltic Wind Energy bedriver förvaltning av två vindkraftverk i Estland samt ansvarar för vidare projektering i Estland. SIA Eolus bedriver projektering i Lettland. Eolus Vind Norge A/S bedriver projektering i Norge, Eolus Oy bedriver projektering i Finland och Eolus North America Inc bedriver projektering i USA. Eolus Wind Power Management AB har driftansvar för externa kunders respektive koncernens egna vindkraftsanläggningar. Blekinge Offshore bedriver utveckling av ett havsbaserat vindkraftprojekt i Hanöbukten.

Eolus har för närvarande cirka 35 anställda. Huvudkontoret finns i Hässleholm. Utöver detta har Eolus kontor i Göteborg och Halmstad.

Merparten av vår personal arbetar med anskaffning av mark, utformning av projekt, bygglovs- och miljötillståndsprocessen. Av de anställda är flertalet civilingenjörer/ högskoleingenjörer med inriktning mot miljö eller energi. Eolus har ingen egen byggorganisation, utan anlitar de bästa underentreprenörerna för varje enskilt projekt under våra byggsamordnares ledning. Efter färdigställda entreprenadarbeten monteras vindkraftverken på plats av respektive tillverkare.

Org. nr: 
556389-3956

Organisationsschema _1000x 410

 

Catharina Persson

CFO

Född: 1975
Anställd sedan 2013. Civilekonom och tidigare finanschef på ACAP Invest AB (publ). 

 

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i SD Förvaltning i Malmö AB.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 0
B-aktier: 2 068

Catharina Persson

Karl Olsson

Bolagsjurist

Född: 1963
Anställd sedan 2011. Juristexamen. Har tidigare varit verksam som advokat vid Setterwalls och Linklaters advokatbyrå samt varit bolagsjurist på Vattenfall AB:s koncernstab. Har även varit anställd och ingått i ledningsgruppen i Awapatent AB och drev innan han kom till Eolus egen verksamhet i Terrier Law AB.

 

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i Skogskovall AB och Rockneby Vind AB. Särskild delgivningsmottagare för Snickaregatan Holding AB.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 0
B-aktier: 4 685

Karl Olsson

Marcus Landelin

Vice VD och Operativ chef

Född: 1978
Anställd sedan 2015. Juristexamen och civilekonom. Kom till Eolus från E.ON där han bland annat varit chef för affärs- och projektutveckling av landbaserad vindkraft i norra Europa och även jobbat med havsbaserad vindkraft. Har även arbetat med export- och handelsfrågor inom Svenska Exportrådet i Östeuropa samt drivit egna verksamheter inom handel och bygg.  

 

Övriga uppdrag: 
Inga.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 0
B-aktier: 0

Marcus Landelin

Per Witalisson

VD

Född: 1971 
Anställd sedan 2006 och VD sedan augusti 2012. Civilekonom. Har tidigare varit verksam som revisor vid Ernst & Young under 1996-2006, varav som auktoriserad revisor under 2003-2006.

 

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Rockneby Vind AB, styrelseledamot i Eslövs Vind AB, Gärdslösa Drift AB, Isgrannatorp Drift AB, Dalboslättens Vind AB och Triventus AB.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 12 700
B-aktier: 50 157

Per Witalisson